Tomasz Durniewicz rozpoczął pracę zawodową w 1982r, samodzielną działalność projektową w zakresie architektury oraz koordynacji kompleksowej obsługi procesu projektowego prowadzi od 1989r.  

Spółka „Tomasz Durniewicz architekt” prowadzi działalność projektową w zakresie architektury oraz koordynacji kompleksowej obsługi procesu projektowego. Spółka „Tomasz Durniewicz architekt” ma w dotychczasowym dorobku zrealizowane projekty wielu obiektów użyteczności publicznej, szkolnictwa wyższego, hotelowych, opieki zdrowotnej, handlu, przemysłowych, budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego, obiektów sportowych także projekty wyposażenia wnętrz, mebli, małej architektury, ogrodów oraz parków.  

Na temat działalności zawodowej Tomasza Durniewicza ukazywały się artykuły w pismach branżowych wydawanych w Polsce - Architektura, Architektura Murator, Architektura & Biznes w prasie codziennej a także w presitżowym londyńskim World Architecture.  

Zakres świadczonych usług:

wykonywanie pełnobranżowej dokumentacji wszelkich budynków i obiektów (projekty budowlane – pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze)
projekty wnętrz
projekty zagospodarowania terenu
projekty ogrodów i parków projekty detali architektonicznych
projekty mebli i elementów wyposażenia wnętrz    

"Tomasz Durniewicz architekt"
sp. z o.o. ul.Półwiejska 17/23 61-885 Poznań

Zarząd Spółki: Elżbieta Banaś – Prezes

Główny Projektant: Tomasz Durniewicz

tel/fax: 61 853 39 84

mail: tda1@home.pl

START PROJEKTY KONTAKT PUBLIKACJE